Medlemskap

Som medlem i föreningen antas kommunala skolor, förvaltningar eller nämnder, samt företag, institutioner eller organisationer som vill verka för föreningens syfte.

Medlemsavgiften uppgår enligt beslut av årsmötet 2012 till 975 SEK exkl moms.

Anmäl ditt medlemskap här och sätt in medlemsavgiften på Samhällsentreprenörerna, kontonr 923070167-5 (clearing nr 8327-9). Skriv KomFri på inbetalningsavin.