Styrelse och funktionärer

Styrelse

Anita Fagervall, ordförande
070-629 42 41
anita.fagervall@gmail.com

Ann-Charlotte Markman
070298 01 04
ac.markman@gmail.com

Bo Sillén
070-812 39 60
bo.sillen@foretagsam.se