Jobbskuggan

Projektidén kommer från Stiftelsen Företagsam och vidareutvecklas nu av en grupp skolor under ledning av Stadsöskolan i Luleå. Syftet är att ge ungdomar på högstadiet en tidig och ”positivt utmanande” kontakt med arbetslivet och samtidigt väcka arbetslivets intresse för en modern form av meningsskapande prao.

Grundidén – som kan variers på många sätt – är att en eller två ungdomar under en heldag följer en person på en arbetsplats i ett företag, i en organisation eller inom den offentliga sektorn. Jobbskuggningen förbereds i skolan och följs upp genom att eleverna i text, bild och video rapporterar sina erfarenheter inför klassen. Genom en bra mix av arbetsplatser kommer eleverna att få en bred bild av hur arbetsmarknaden ser ut för såväl förtagare som anställda, inom såväl den privata som den offentliga sektorn.

Till stöd för jobbskuggningen finns handledning för lärare, elever och medverkande arbetsplatser. Stadsöskolan fick 2012 ett stipendium för sitt arbetet med Jobbskuggan som vi tror kan bidra till att utveckla samarbetet mellan skola och arbetsliv i ömsesidigt givande former.

För mer information, maila till anita.fagervall@skol.lulea.se