FLIT Matte

I FLIT Matte har några skolor med Rösjöskolan i spetsen ambitionen att samarbeta när det gäller att identifiera och strukturera digitala lärobjekt som kan användas av elever, lärare, föräldrar m fl för att stödja matematikinlärning och –förståelse på alla nivåer. Utgångspunkt är en begreppskarta som utvecklats i samarbete med MND Stockholms Universitet. En prototyp ska presenteras hösten 2013.

FLIT Matte hänger ihop med ett större utvecklingsprojekt där Stiftelsen Företagsam, Sveriges Ingenjörer, Lärarförbundet, Naturvetarna och Förbundet Unga Forskare samarbetar för att förändra skolans lärprocess inom matematik, teknik och naturvetenskap. I ett delprojekt för förskolan är syftet att öka förskollärarnas lust och förmåga att arbeta med lek och lärande inom teknik och naturvetskap. BUNT inriktas på både kunskapsutveckling inom fältet och kompetensutveckling av förskollärare och utvecklas i samspel med forskningsinriktade lärarutbildningar i Kristianstad, Halmstad, Göteborg, Mälardalen och Gävle. Utbildningsradion deltar i projektet och Skolverket har lämnat bidrag till ett digitalt stöd- och stimulansmaterial som även ska vara lätt tillgängligt för barn, föräldrar och andra intresserade vuxna. Ett seminarium om denna ”prototyp” ska genomföras 13-08-23.

Samarbete har vidare inletts med ABF för att skapa ett ”folkbildningsspår” med studiecirklarna Science Kids för förskolepersonal och föräldrar. Under vårterminen 2013 pågår ett referensprojekt i regi av ABF Stockholm NO. En av de medverkande förskolorna, Kunskapskryssaren AB, har initierat ett forskningsprojekt vid DSV Stockholms Universitet om små barns användning av digitala redskap.

För mer information, maila till info@foretagsam.se